Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

I. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Thơi gian thanh toán

  • Đối với khách hàng trong TP HCM: Qúy khách thanh toán bằng chuyển khoản trước khi hàng được giao đi.
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.

Partner

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
(+84-28) 3911 0183